آدرس : تهران ،ميدان انقلاب، خيابان انقلاب، خيابان قدس ، کوچه فردانش، پلاک 17

                                                                                                                       

شماره تماس

88983025 

    

 

   دورنگار :     

88983037 

alliedmed@tums.ac.ir

راهنمای طبقات ساختمان شماره 1
 راهنمای طبقات ساختمان شماره 2
 

 

 

نام :
ایمیل :    
شماره موبایل :
موضوع :  
شرح :  
تصویر امنیتی :
متن تصویر امنیتی :