تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ سه شنبه ۲۰ تير  
به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی: هیات رییسه این دانشکده از برگزارکنندگان ششمین جشن یکپارچه دانش‌آموختگان، دکتر جعفریان رییس دانشگاه، استاد دکتر بهادری رییس دفتر، دکتر سید احمدیان مدیر دفتر و مریم زاهدی قدردانی کرد.
همچنین از دکتر نسرین دشتی دبیر و دلارام درگاهی رابط دفتر دانش‌آموختگان و الهام حق‌شناس مسئول روابط عمومی دانشکده تقدیر کرد.
توضیح اینکه دکتر بهادری نیز در نامه‌ای از تیم اجرایی این دانشکده تشکر و قدردانی کرد.