تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ دوشنبه ۲ مرداد  

 

به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی : نمایشگاه ارائه عملکردهای نوآورانه فصل اول جشنواره در روز چهارشنبه مورخ 4 مرداد 96 از ساعت 9 تا 12 به منظور معرفی مناسب موضوع به همکاران برگزار می شود. طرح های این دانشکده که در این فصل در مرحله نظرسنجی عمومی است به شرح زیر است.

عناوین عملکردهای نوآورانه (به ترتیب حروف الفبا)

ثبت کننده موضوع

سامانه هوشمند بررسی و شناسایی تداخلات دارو

رضا فردوسی بیرامی

طراحی پرونده الکترونیک ناباروری با رویکرد طب سنتی

زهره صحرایی

طراحی سامانه پایش مقاومت آنتی میکروبی و پشتیبان از تصمیم برای بخش مراقبت ویژه نوزادان

طاها صمد سلطانی

طراحی نرم افزار آموزشی و شبیه ساز احیای قلبی و ریوی

نجمه منتصری

طراحی و ایجاد برنامه کاربردی خودمراقبتی بیماری پسوریازیس مبتنی بر اندروید

حوریه ماسوریان

طراحی و پیاده سازی برنامه کاربردی تحت تلفن همراه به منظور پیش بینی بقاء بیماران پیوند کلیه

علیرضا برهانی