تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۸ مرداد  

 گالری عکس

به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی: سهراب الماسی دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت از پایان نامه خود با عنوان طراحی بازی مبتنی بر واقعیت مجازی برای توانبخشی اندام فوقانی بیماران سکته مغزی دفاع کرد.
سکته مغزی یکی از عامل های اصلی ناتوانی فیزیکی است . از آنجا که بازتوانی سکته مغزی ممکن است چندین ماه طول بکشد، مطالعات مختلف نشان می دهد که به علت عوامل مختلفی از جمله بالا بودن هزیه اثربخشی  و پراکندگی مراکز توانبخشی، عدم دسترسی به مراکز، محدودیت های حرکتی بیمار و مشکلات رفت وآمد به این مراکز ،پیگیری برنامه توانبخشی از سوی بیمار با محدودیت های جدی روبه رواست.
انگیزه بیماران برای درگیر کردن و ادامه دادن جلسات توابخشی یکنواخت مسئله ای مهم است.  یکی از این تکنولوزی ها، واقعیت مجازی است که به عنوان مداخله موثر در توانبخشی شناخته می شود.  واقعیت مجازی در مهیا کردن وظایف مبتنی بر وظیفه، تکراری و فشرده از پتانسیل بالایی برخوردار است، و درمان مبتی بر بازی باعث افزایش لذت و انگیزش بیماران می شود. 
نتایج نشان داد که این روش می تواند  در کنار سایر روش های درمانی فیزیوتراپی مورد استفاده قرار گیرد و با به کار گیری منظم آن در کنار سایر روش ها به نتایج بهتری می توان دست یافت.
نتایج مداخله نشان می دهد که بازیها بر روی حرکات دور کردن افقی شانه، نزدیک کردن افقی شانه، چرخش ساعد به خارج ، خم کنندهای آرنج ، و خم کننده های مچ دست، تاثیر مثبت گذاشته است. و بر متغیرهای (خم کردن شانه، خم کردن آرنج، بازکردن آرنج، و باز کردن مچ دست ) تاثیری نداشته است. 
دکتر لیلا شاهمرادی و دکتر میرباقری اساتید راهنما و دکتر دکتر نورالدین نخستین انصاری استاد مشاور این پژوهش بودند. دکتر صوفیا نقدی دورباطی  و دکتر رضا صفدری داوری آن را برعهده داشتند.