تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۱۵ مرداد  

 به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی: جلسه برگزاری انتخابات دبیر مرکز پژوهش‌های دانشجویی این دانشکده سه‌شنبه 20 تیر 1396، با حضور  دکتر شعبان علیزاده، سرپرست مرکز پژوهش‌های دانشجویی و اعضای جدید شورای مرکزی واحد پیراپزشکی، برگزار شد.

در ابتدای جلسه، سینا هروی و امیرحسین علامی دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی با اعلام نامزدی خود برای دبیری سال آینده، به بیان برنامه‌های خود برای سال تحصیلی آینده پرداختند.
سپس دکتر علیزاده ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت‌های یک سال گذشته دبیر واحد مصطفی جوانمرد، به ذکر نکات و راهنمایی‌هایی برای عملکرد بهتر دبیر سال آینده‌ی مرکز پرداخت.
در پایان، پس از تجمیع آرای اخذشده، امیرحسین علامی دانشجوی رشته‌ی علوم آزمایشگاهی به‌عنوان دبیر سال تحصیلی 97 – 96 انتخاب شد.