تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۳ مرداد  

 گالری عکس

 به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی : ایوب دینار عبدالله  دانشجوی کارشناسی ارشد رادیولوژی بین الملل از پایان نامه خود با عنوان The Role of GRE Imaging and SWI in Detection Acute ICH” دفاع کرد.
اين مطالعه به منظور ارزيابي توالي تصاوير وزني حساسيت شنوايي (GRE) و شيوه تصحيح حساسيت (SWI) در تشخيص خونريزي هاي داخل جمجمه حاد انجام شده است.
اين مطالعه به طور خلاصه مفيد بودن توالي MRI GRE و SWI در ارزيابي باليني بيماران مبتلا به سكته حاد و مزمن را توصيف مي كند ، هنچنین  از شاخص هاي تشخيصي و اطلاعات تشخيصي در وضعيت سكته حاد استفاده مي كند و مزاياي هر روش را برجسته مي كند. توالی GRE در ارزیابی سکته مغزی مفصلی مناسب است. SWI به نظر می رسد توالی امیدوار کننده برای تشخیص مناطق میکرو وماكرو خونریزی و تعیین میکروارگانیسم مغز است.
دکتر وحید چنگیزی استاد راهنما و دکتر هدایت ا... سروش استاد مشاور این مطالعه بودند. دکتر فریده پاک و دکتر رضا پایدار داوری آن را برعهده داشتند.