تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۵ شهريور  

 گالری عکس

به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی: دکتر سحر بالاقلی دانشجوی دوره دکتری تخصصی رشته هماتولوژی و علوم انتقال خون  این دانشکده از رساله خود دفاع کرد، به این بهانه به گفت‌وگو با وی پرداختیم.
1-لطفا در مورد سوابق تحصیلی خود توضیح دهید؟
از بهمن ماه سال 1384 در مقطع کاردانی رشته علوم آزمایشگاهی وارد دانشگاه شدم . سال 86 در مقطع کارشناسی علوم آزمایشگاهی  و سال 88 در مقطع کارشناسی ارشد هماتولوژی تحصیل کردم و سال 91 درمقطع دکتری پذیرفته شدم. همه مقاطع را به صورت پیوسته پذیرفته شده و تحصیل کردم.
 
2-درخصوص عنوان رساله خود ، موضوع و روش انجام آن توضیح دهید؟ 
بررسی اثر دو بستر سه بعدی چسب فیبرینی و ژل پلاکتی بر سلول های اپیتلیوم پیگمانته شبکیه چشم انسان در دو محدوده سنی نوزاد و بزرگسال عنوان پایان نامه من است. این پروژه به هدف درمان بیماری های تخریب کننده شبکیه از قبیل تخریب وابسته به سن ماکولا (AMD) ، رتینو پاتی های دیابتی و حفره ماکولا صورت گرفته است. 
در این پروژه به منظور پیوند سلول های RPE  از بستر های سه بعدی چسب فیبرینی و ژل پلاکتی استفاده شد و این پروژه به هدف پیوند سلول های RPE در فاز های حیوانی ادامه دارد. در ادامه مشخص شد که علاوه بر کاربرد این محصول در پیوند این سلول ها این محصولات خونی می توانند در زمینه های دیگر از جمله ترمیم حفره ماکولا کاربرد داشته باشند. 
 
3-آیا مطالعه مشابهی در این زمینه در ایران انجام شده است؟
طرح مشابهی در زمینه استفاده از مخلوط محصول ژل پلاکتی و چسب فیبرینی در دانشگاه تربیت مدرس در حال انجام است که در ادامه همین پایان نامه بوده و با همکاری دو مرکز تحقیقات چشم دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تربیت مدرس صورت می‌پذیرد. 
 
4-آیا مطالعه مشابهی در این زمینه درخارج از کشور انجام شده است؟
بله که از ورقه های فیبرینی به منظور کشت این سلول ها استفاده شده است. 
5-مهمترین مانع انجام طرح خود در مراحل مختلف مثلا جمع آوری داده را چه می دانید؟
هزینه ها 
6-نتیجه و دستاورد پژوهش خود را چه می دانید؟ 
از این پروژه محصولی بدست آمده که پتانسیل ترمیم نقایص حفره ماکولا را دارد. در حفره ماکولا دید مرکزی به واسطه وجود حفره ای در ماکولا مختل می شود محصول چسب فیبرینی و ژل پلاکتی به عنوان بستری برای جوش خوردن این حفره عمل میکنند هم چنین به واسطه وجود فاکتور های رشد فراوان منجر به تکثیر سلول های شبکیه و بازسازی آن ها می شوند. با توجه به نتایج حاصل از این پایان نامه فرمول ترکیبی از این دو محصول خونی حاصل شده و هم اکنون تحت کارآزمایی بالینی می‌باشد و نتایج اولیه بسیار امیدوار کننده بوده است به طوری که این فرمول تحت پتنت می باشد.
7-از کار شما چند مقاله تهیه شده است؟
یک مقاله چاپ شده و یک مقاله ساب میت شده و سه مقاله دیگر در حال ویرایش است.
توضیح اینکه دکتر شعبان علیزاده استاد راهنما و دکتر مژگان رضایی استاد مشاور این پژوهش بودند. دکتر فریبا نباتچیان ، دکتر ناهید عین الهی ، دکتر یوسف مرتضوی و دکتر حمید احمدیه داوری آن را برعهده داشتند.