تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۵ شهريور  

 گالری عکس

به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی : عمار حوم النصيرى دانشجوی کارشناسی ارشد هوشبری بین الملل از پایان نامه خود با عنوان The effects of volatile anesthetic agents on the normal physiological functions (indices) of the cardiovascular system دفاع کرد.
این مطالعه به منظور نشان دادن ارزش تشخیص تصویر برداری MRI در تبعیض غدد لنفاوی متاستاتیک و غیر متاستاتیک در سرطان اندومتر لگن انجام شده است .
داروهاي هالوژني لاغري براي بيهوشي متعادل ضروري هستند، اما آنها تاثير قابل توجهي بر سيستم قلبي عروقي دارند و در طول بيهوشي بايد اين اثرات را در نظر داشت تا از عوارض و بيماري هاي ناخواسته جلوگيري شود.
دکتر زاهد حسین خان و دکتر امید نبويان اساتید راهنما این مطالعه بودند. دکتر شهرام صمدی و  دکتر مصطفی محمدی  داوری آن را برعهده داشتند.