تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۲ شهريور  

 گالری عکس

به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی: ثمره یونسیان دانشجوی کارشناسی ارشد هماتولوژی و علوم انتقال خون از پایان نامه خود با عنوان تعیین حداقل بیماری باقی مانده با استفاده از الگوی متیلاسیون پروموتر ژنهای RASSF6 و RASSF10 در بیماران مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد دفاع کرد.
لوسمی لنفوبلاستیک حاد (ALL) شایع ترین بدخیمی در کودکان است که از تجمع لنفوبلاستهای B یا T کلونال در مغز استخوان ناشی می شود. علیرغم تمامی پیشرفتهای چشمگیر در درمان بیماران مبتلا به ALL ، درصدی از بیماران دچار عود می شوند و عود مهم ترین علت شکست درمان است. تعیین حداقل بیماری باقی مانده (MRD) در طول درمان می تواند به شناسایی بیماران در معرض خطر عود کمک کند. مطالعات اخیر پیشنهاد می کنند که تعیین MRD با استفاده از الگوی متیلاسیون پروموتر برخی از ژنها در بیماران مبتلا به لوسمی و لنفوم قابل اندازه گیری می باشد. بدین منظور تعیین MRD با استفاده از الگوی متیلاسیون پروموتر ژنهای RASSF6 و RASSF10 در بیماران مبتلا به ALL با استفاده از تکنیک PCR- خاص متیلاسیون (MSP) مورد بررسی قرار گرفت. 
نتایج به دست آمده حاکی از این امر است که پروموتر ژن های RASSF6 و RASSF10 در اکثریت نمونه های زمان تشخیص بالغین مبتلا به ALL هایپرمتیله بود.  ما برای اولین بار نشان دادیم که RASSF6 در فرکانس بالایی از بالغین مبتلا به Pre-B-ALL هایپرمتیله می باشد. سطوح MRD برپایه متیلاسیون باقی مانده به تدریج ماه های قبل عود مورفولوژیکال و بالینی افزایش یافته و با تشخیص MRD با استفاده از متیلاسیون باقی مانده می توانیم سطوح سلول های لوسمیک باقی مانده را تخمین زده و عود را در بیماران مبتلا به ALL پیش بینی نمود.  MSP یک تکنیک مناسب برای تعیین MRD بر پایه متیلاسیون باقی مانده در بیماران مبتلا به ALL است و موقعیت متیلاسیون پروموتر ژنهای RASSF6 و RASSF10 می تواند یک مارکر جدید برای ارزیابی MRD در بیماران مبتلا به ALL است.
دکتر شعبان علیزاده و دکتر حمیدالله غفاری اساتید راهنمای این پژوهش بودند. دکتر آزاده امید خدا و دکتر مجید صفا داوری آن را برعهده داشتند.