تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ شنبه ۲۱ مهر  

 

 


کارگاه معرفی فرصت های مطالعاتی مراکز آموزش عالی کشور آلمان

کارگاه معرفی فرصت های مطالعاتی مراکز آموزش عالی کشور آلمان با حضور نماینده موسسه تبادلات آکادمیک آلمان (DAAD) در تهران، روز سه شنبه اول آبان ماه سال جاری از ساعت 10 الی 15 در محل آزمایشگاه جامع دانشکده فناوری های نوین پزشکی برگزار می شود.

- ساعت 10 الی 12 ویژه دانشجویان و ساعت  13 الی 15 ویژه اساتید

به منظور استفاده بهینه از فرصت ایجاد شده، از اعضای هیأت علمی و دانشجویان علاقه مند دعوت به عمل می آید در این کارگاه شرکت نمایند.
لازم به ذکر است همراه داشتن کارت دانشجویی برای دانشجویان الزامی است.