تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ شنبه ۲۱ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ شنبه ۲۱ مهر   

گالری عکس
به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی: کمیته جذب دانشجویان بین‌الملل این دانشکده به‌منظور بررسی پرونده یازده متقاضی تحصیل در رشته‌های مختلف با حضور دکتر چنگیزی رییس دانشکده، دکتر شریفی یزدی معاون بین‌الملل و مدیران گروه‌های آموزشی مرتبط چهار‌شنبه 18 مهر 97 برگزار شد.
از یازده متقاضی، چهار متقاضی کارشناسی علوم آزمایشگاهی، دو متقاضی کارشناسی هوشبری، دو متقاضی کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت، یک متقاضی کارشناسی ارشد رادیولوژی و دو متقاضی کارشناسی ارشد هوشبری بودند.
در این جلسه در خصوص پذیرش و یا عدم پذیرش متقاضیان بحث و تبادل‌نظر صورت گرفت