تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ يکشنبه ۲۲ مهر  

گالری عکس
به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی، جلسه آموزش قوانین شورای انضباطی ویژه دانشجویان ورودی جدید این دانشکده در دو گروه به همت شورای انضباطی دانشگاه و با همکاری معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده چهارشنبه 18 مهر 97 برگزار شد.
در این جلسه در خصوص معرفی شورای انضباطی، اهداف، اعضای شورا، اختیارات و وظایف شورا و عناوین تخلفات مورد رسیدگی در شورای انضباطی مطالبی به دانشجویان ورودی جدید ارائه شد.