تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ دوشنبه ۲۳ مهر  

به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی، کارگاه تدوین مدل کسب‌وکار ویژه استارتاپ ها پنجشنبه، 19 مهر 97، با تدریس دکتر مهران کرمی، به همت معاونت کارآفرینی واحد پیراپزشکی در ساختمان مراد برگزار شد.
در این کارگاه مفاهیم پایه استارتاپ، بوم کسب‌وکار، تشریح مراحل مختلف بوم کسب‌وکار و مراحل توسعه بوم کسب‌وکار بیان شد.