تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۵ مهر  

به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی، کارگاه مدیریت زمان یکشنبه، 22 مهر 97 با تلاش و همکاری اعضای تیم منتورینگ و مرکز پژوهش‌های دانشجویی واحد پیراپزشکی برگزار شد.
در این کارگاه، دکتر رحیمی ابتدا مطالبی را پیرامون خودارزیابی و شناخت عوامل اتلاف زمان و سپس روش‌های تصمیم‌گیری و مدیریت زمان برای شرکت‌کنندگان شرح دادند.
وی همچنین برای برنامه‌ریزی شخصی کارآمدتر نیز مطالبی را ارائه کرد.