تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ يکشنبه ۲۹ مهر  

به اطلاع دانشجویان می رساند، با توجه به ثبت نام دیرهنگام دانشجویان و به اتمام نرسیدن فرایند ثبت نام و با هدف حفظ شأن والای دانشجویان و اجتناب از اتلاف وقت عزیزان و میزبانی شایسته¬تر، با توجه به زمان تعیین شده طرح سنجش سلامت دانشجویان جدیدالورود، که در تاریخ 28/07/1397 آغاز شود به زمان دیگری موکول گردید. بدیهی است جزئیات بیشتر متعاقباً اعلام خواهد شد.