تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ يکشنبه ۲۹ مهر  

گالری عکس
به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی، کارگاه حمایت از تسهیلات فناورانه و ارتباط با صنعت با تدریس دکتر منظم مدیر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه با حضور اعضای هیات علمی، مدرسین و دانشجویان دکتری تخصصی این دانشکده چهارشنبه 25 مهر 97 در سالن اجتماعات برگزار شد.
دکتر منظم دانشکده پیراپزشکی را دارای پتانسیل بالا و خوبی برای ثبت ایده‌های فناورانه دانست و گفت: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده پیراپزشکی از ارائه و ثبت ایده‌های فناورانه استقبال می‌کنند.
مدیر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه به معرفی دفتر ارتباط با صنعت و شرح وظایف آن، فرآیندهای مربوط به دفتر ارتباط با صنعت ازجمله فرآیند ثبت ایده مرتبط با صنعت و پروژه‌های مرتبط با آن، فرآیند نحوه جذب گرنت و سایت دفتر ارتباط با صنعت پرداخت.