تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ دوشنبه ۳۰ مهر  

گالری عکس
به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی: هادی کاظمی دانشجوی دوره دکتری تخصصی رشته مدیریت اطلاعات سلامت این دانشکده از رساله خود دفاع کرد، به این بهانه به گفت‌وگو با وی پرداختیم.

1- لطفاً در مورد سوابق تحصیلی خود توضیح دهید؟
در سال 1390 در مقطع کارشناسی رشته مدارک پزشکی، در سال 1392 در مقطع کارشناسی ارشد در رشته فناوری اطلاعات سلامت و در سال 1397 در مقطع دکتری مدیریت اطلاعات سلامت از دانشگاه علوم پزشکی تهران فارغ‌التحصیل شدم.
2-  در خصوص سوابق کاری خود توضیح دهید؟
 با توجه به اینکه مقاطع تحصیلی خود را بدون وقفه پشت سر هم گذراندم فرصت شغلی نداشتم.
3-  در خصوص عنوان رساله خود، موضوع و روش انجام آن توضیح دهید؟
یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که در حال حاضر در حوزه سلامت وجود دارد این است که بین سیستم‌های اطلاعاتی حوزه درمان و پژوهش هم‌راستایی و امکان همکنش پذیری (تبادل پیام و درک متقابل از معنای پیام مبادله) وجود ندارد. نظر به اهمیت سیستم‌های رجیستری بالینی به‌عنوان یکی از سیستم‌های جمع‌آوری داده در حوزه پژوهش، مطالعه حاضر به ارائه زیرساخت مناسب برای فراهم نمودن قابلیت همکنش پذیری در رجیستری‌های بالینی با سیستم‌های اطلاعاتی حوزه درمان پرداخته است. با توجه به این مداخلات تهاجمی الکتروفیزیولوژی قلب (کاتتر ابلیشن و کاشت ابزارهای الکترونیک کاشتنی درون‌قلبی ازجمله کاشت پیس میکر و دفیبریلاتور/کاردیوورتر کاشتنی درون‌قلبی) در کشور ما پیشرفت قابل‌توجهی داشته است اما زیرساخت مناسب اطلاعاتی برای این حوزه فراهم نشده است، این مطالعه به‌طور ویژه روی این مداخلات تمرکز کرده است و ضمن طراحی، ایجاد و ارزیابی رجیستری مداخلات مذکور، مدل همکنش پذیری آن را در سطح معنایی (در قالب آنتولوژی) و در سطح ساختاری در قالب استاندارد Hl7 CDA و استانداردهای ترمینولوژی SNOMED CT، LOINC و RxNorm ارائه کرده است.
4- آیا مطالعه مشابهی در این زمینه در ایران انجام‌شده است؟
تابه‌حال در این زمینه مطالعه‌ای در ایران انجام‌نشده است که به ارائه قابلیت همکنش پذیری برای رجیستری‌های بالینی بپردازد. همچنین اولین رجیستری بالینی مداخلات تهاجمی الکتروفیزیولوژی قلب طراحی و ایجاد شد هرچند در دیگر حوزه‌های بالینی رجیستری‌های متعددی طراحی و ایجادشده است.
5- آیا مطالعه مشابهی در این زمینه در خارج از کشور انجام‌شده است؟
مدل‌های متعدی جهت ارائه قابلیت همکنش پذیری بین دیگر سیستم‌های اطلاعات سلامت کارشده است اما درزمینهٔ رجیستری‌های بالینی و به‌طور خاص مداخلات تهاجمی الکتروفیزیولوژی قلب فعالیتی صورت نگرفته است.
6- مهم‌ترین مانع انجام طرح خود در مراحل مختلف را چه می‌دانید؟
با توجه به این‌که در این پژوهش سه مداخله قلبی در نظر گرفته شد در فاز تعیین عناصر اطلاعاتی لازم برای سیستم و با توجه به حجم کاری متخصصان الکتروفیزیولوژی قلب پژوهشگر ملزم به‌صرف وقت قابل‌توجهی برای جمع‌آوری داده‌های مرتبط بود. برای رفع این مشکل پرسشنامه در دو سطح عمومی و اختصاصی تفکیک شد. در سطح عمومی محورهای اطلاعات دموگرافیک، سوابق بالینی، علائم و نشانه‌ها و معاینات فیزیکی را پوشش می‌دهد که جامع هدف متخصصان داخلی قلب بودند؛ و در سطح اختصاصی که محور مداخلات تهاجمی، عوارض بعد از عمل و اطلاعات و داروهای ترخیص را پوشش می‌داد متخصصان الکتروفیزیولوژی قلب به‌عنوان جامع هدف برای تکمیل پرسشنامه در نظر گرفته شد.
7- نتیجه و دستاورد پژوهش خود را چه می‌دانید؟
ارائه زیرساخت اطلاعاتی لازم برای بخش الکتروفیزیولوژی قلب تا ضمن یکپارچه‌سازی فرایند ثبت و تبادل اطلاعات امکان جمع‌آوری داده‌های باکیفیت جهت پژوهش‌های بالینی و دیگر اهداف تصمیم‌گیری را فراهم آورد.
8- تعداد مقالاتی که در از کار شما تهیه‌شده است؟
یک مقاله چاپ، یک مقاله پذیرفته‌شده و سه مقاله دیگر نیز در حال بازبینی است.
دکتر مرجان قاضی سعیدی و دکتر علی واشقانی فراهانی اساتید راهنما و دکتر عبدالوهاب برادران و دکتر نیلوفر محمدزاده اساتید مشاور این پژوهش بودند. دکتر رضا صفدری، دکتر فرزاد مسعود کبیر، دکتر فرخنده اسدی و دکتر مصطفی لنگری زاده داوری آن را بر عهده داشتند.