تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ سه شنبه ۱ آبان   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ سه شنبه ۱ آبان   


تمدید مهلت ارسال فرایندهای مربوط به جشنواره شهید مطهری

اعضای محترم هیات علمی و اساتید گرامی


تاریخ ارسال فرایندهای مربوط به جشنواره شهید مطهری تا 15 آبان ماه تمدید شده است. همکاران محترمی که می خواهند در این زمینه اقدام کنند لازم است فعالیتهای خود را در قالب فایل ضمیمه همراه با عکس های مربوط به فعالیت انجام شده به آدرس edcfestival@sina.tums.ac.ir ایمیل کرده و فیزیک آن را به آدرس بلوار کشاورز، خیابان نادری، کوچه حجت دوست، پلاک 57، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه، طبقه سوم، واحد جشنواره شهید مطهری ارسال نمایند.