تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ سه شنبه ۱ آبان   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۲ آبان   

گالری عکس
به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی، نظرسنجی اعضای هیات علمی دانشکده پیراپزشکی در رابطه با پیشنهاد مدیر گروه‌های مدارک پزشکی و علوم آزمایشگاهی به کمیته مشورتی دوشنبه 30 مهر 97 با شرکت اعضای هیات علمی گروه‌های مربوطه انجام شد.
در این نظرسنجی اعضای هیات علمی گروه علوم آزمایشگاهی که 12 نفر و گروه مدارک پزشکی 7 نفر بوده پای صندوق رأی حاضرشده و رأی خود را داخل صندوق انداختند.
بعد از پایان رأی‌گیری نتایج آرا در جلسه کمیته مشورتی شمارش شد.