تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ يکشنبه ۶ آبان  

مرکز بهداشت ودرمان دانشجویان (معاونت دانشجویی) همه ساله بر اساس برنامه مدون وزارت بهداشت، طرح سنجش سلامت  دانشجویان جدید الورود را در کلیه مقاطع تحصیلی ورشته های مختلف در دانشگاه علوم پزشکی تهران اجراء می نماید. این طرح در سال جاری از تاریخ 12/08/1397 لغایت 4/09/1397 در معاونت دانشجویی دانشگاه انجام خواهد شد.

زمان انجام طرح:12/8/97 لغایت 4/9/97 همه روزه، بجز پنجشنبه وجمعه  از ساعت8:30 الی11
مکان  انجام طرح:خیابان قدس نبش کوچه فردانش ساختمان 43 طبقه دوم واحد بهداشت ودرمان دانشجویان  تلفن تماس:88981424-5

*قابل ذکر است که انجام طرح سنجش برای دانشجویان نیازی به ناشتا بودن ندارد.

*همراه داشتن دفترچه بیمه