تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ يکشنبه ۶ آبان  

گالری عکس
به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی، کارگاه ارتباط مؤثر با تدریس دکتر بیات با حضور اعضای هیات علمی و کارکنان این دانشکده چهارشنبه 2 آبان 97 در سالن اجتماعات برگزار شد.
در این کارگاه مطالبی در خصوص تعریف ارتباط، عناصر اصلی و اجزای آن، گوش دادن فعال، موانع موجود بر ارتباط مؤثر، سبک‌های سالم و ناسالم برقراری ارتباط، الگوی ارتباطی نادرست و نکاتی مربوط به شیوه صحیح انتقاد بیان شد و بحث و تبادل‌نظر بین افراد صورت گرفت.