تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ دوشنبه ۱۴ آبان   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ دوشنبه ۱۴ آبان   

به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی، کارگاه Prezi با تلاش مرکز پژوهش‌های علمی دانشجویان واحد پیراپزشکی پنجشنبه 10 آبان 97، در ساختمان مراد برگزار شد.
در این کارگاه روش استفاده از این نرم‌افزار و چگونگی به‌کارگیری آن برای شرکت‌کنندگان تدریس شد.