تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ سه شنبه ۱۵ آبان  

گالری عکس
به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی، دوره جدید مدرسه تکنیک‌های مولکولی ویژه دانشجویان بین‌الملل رشته‌های آزمایشگاهی ورودی جدید شنبه 12 آبان 97 برگزار شد. دکتر سید هادی موسوی عضو هیات علمی این دانشکده به‌صورت تئوری و عملی به توضیح طراحی پرایمر با استفاده از وب‌سایت و نرم‌افزار پرداخت.