تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ شنبه ۱۹ آبان  

 به اطلاع اعضای هیات علمی، مدرسین و دانشجویان دکتری تخصصی  می رساند ، کارگاه آشنایی با نیماد و کلیات گرنت نویسی  23 آبان97 از ساعت 9 تا 12   در سالن اجتماعات طبقه 7 برگزار خواهد شد. از علاقه مندان دعوت می شود در این کارگاه شرکت کنند