تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۳ آبان  

به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی، در جلسه انجمن علمی دانشجویی اتاق عمل که با حضور اعضای شورای مرکزی 14 آبان 97 برگزار شد، دکتر شمسی دبیر انجمن با تبادل‌نظر بین اعضای انجمن، خواستار برنامه‌ریزی دقیق‌تر طی روزهای آتی برای برنامه معرفی رشته و جشن اتاق عمل شد.
 دبیر انجمن علمی دانشجویی اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی تلاش هرچه بیشتر تمام اعضای انجمن را برای برگزاری جشن اتاق عمل در تاریخ 21 آبان ماه را خواستار شد.