تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ يکشنبه ۲۷ آبان  
 
 
 

به گزارش روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی، این مراسم با حضور اساتید گروه اتاق عمل، دکتر نوروزی مدیر امور هنری و فوق برنامه و سایر اساتید دانشکده پیراپزشکی و دانشجویان ورودی های مختلف اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تهران، روز دوشنبه 21 آبان 97 به مدت ۳ ساعت در سالن شهدای دانشکده بهداشت برگزار شد.
در این مراسم ابتدا دیر گروه اتاق عمل به معرفی این رشته به دانشجویان پرداخت و در ادامه به برنامه های معرفی انجمن اتاق عمل دانشگاه و اهداف آن و نیز فعالیت هایی که انجمن تاکنون انجام داده پرداخته شد.
در آخر دکتر نوروزی به لزوم کار در زمینه فرهنگی و اهداف آن پرداخت و در جریان این جشن برنامه های متنوعی از جمله موسیقی زنده، برگزاری مسابقه و‌‌‌ ... برای دانشجویان برگزار شد.