تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ دوشنبه ۲۸ آبان  

گالری عکس
به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی: کمیته جذب دانشجویان بین‌الملل این دانشکده به‌منظور بررسی پرونده 10 متقاضی تحصیل در رشته‌های مختلف با حضور دکتر چنگیزی رییس دانشکده، دکتر شریفی یزدی معاون بین‌الملل و مدیران گروه‌های آموزشی مرتبط ‌شنبه 26 آبان 97 برگزار شد.
از 10 متقاضی، دو متقاضی کارشناسی علوم آزمایشگاهی، یک متقاضی کارشناسی ارشد هوشبری، یک متقاضی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت، یک متقاضی کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی، یک متقاضی دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت، سه متقاضی کارشناسی ارشد رادیولوژی و یک متقاضی کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوها بودند.
در این جلسه در خصوص پذیرش و یا عدم پذیرش متقاضیان بحث و تبادل‌نظر صورت گرفت.