تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ سه شنبه ۲۹ آبان  

گالری عکس
به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی، کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه نوید در دو نوبت روزهای شنبه و یکشنبه 26 و 27 آبان 97 ویژه اعضای هیات علمی و مدرسین در سالن اجتماعات این دانشکده برگزار شد.
دکتر میر مقتدایی معاون مجازی‌سازی دانشکده مجازی و مهندس برهانی کارشناس آن واحد به معرفی سامانه جدید، امکانات و ویژگی‌های آن پرداختند.