تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ سه شنبه ۲۹ آبان  

به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی، به مناسبت هفته قرآن و عترت مراسم ایستگاه قرانی با معرفی کانون و برنامه‌های آن در دانشکده پیراپزشکی به مناسبت هفته قران و عترت مراسم ایستگاه قرانی با معرفی کانون و برنامه‌های آن در دانشکده پیراپزشکی سه‌شنبه 23 آبان 97 برگزار شد. در این مراسم عضوگیری برای پیشبرد فعالیت‌های کانون صورت گرفت.