تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ سه شنبه ۲۹ آبان   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ سه شنبه ۲۹ آبان   

 

" قابل توجه دانشجویان Ph.D.  دانشکده پیراپزشکی "

 

  پیرو اطلاعیه قبلی درخصوص ارسال مدارک لازم در ارتباط با کارکرد ماهانه، برای آخرین بار از کلیه دانشجویان درخواست می گردد جهت رد شدن اسامی دانشجویان برای دریافت حقوق ماهیانه و عدم بروز هر گونه مشکلی در سیستم پرداخت حقوق و مزایا، هر گونه گواهی، مدارک و مکاتبه ای در رابطه با کارکرد خود چه در دوران پژوهشی چه در دوران آموزشی دارند و همچنین ارایه فرم مرخصی تایید شده توسط مدیر گروه برای ایام مرخصی خود، فقط تا 30 ام هرماه فرصت دارند تا مدارک را تحویل واحد امور اداری دانشکده سرکار خانم شهام دهند، در غیر این صورت مسئولیت هر گونه مشکلی در پرداخت حقوق دانشجویان به عهده خود دانشجو بوده و غیر قابل اصلاح(غیر قابل پرداخت) خواهد بود.

 

امور اداری دانشکده پیراپزشکی