تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ سه شنبه ۶ آذر  

 

 


معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با همکاری معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی دانشکده برگزار می کند/ کارگاه مراقبت اخلاقی با اطمینان به طبیعت

 

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با همکاری معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی دانشکده برگزار می کند

کارگاه مراقبت اخلاقی با اطمینان به طبیعت

دارای امتیاز فرهنگی جهت ارتقاء 

مدرس: دکتر جمال الدین بگجانی (استادیار گروه پرستاری کودکان و مراقبت های ویژه  نوزادان)
زمان: 21 آذرماه 
مکان: سالن شفا 


ویژه اعضای هیات علمی، پرستاران و پزشکان 

برای ثبت نام از طریق تلفن با شماره  42910302 آقای ایرجی و آدرس اینترنتی  https://irajee.wufoo.com/forms/z1rh160e0otfqpd ارتباط برقرار نمایید.

عنوان دوره: اعتماد به طبیعت، توان و آفرینش انسان در مراقبت و درمان از بیماران و تعامل با بیمار و خانواده

 
اهمیت کارگاه:
• توسعه و کاربرد روز افروزن فناوری در علوم مراقبت و درمان و در واقع اتکاء صرف تکنولوژی و فراموشی طبیعت و توان جسم و آفرینش انسان
• بروز افزون خطاهای مراقبتی و درمانی
• هدر رفتن منابع محدود حوزه سلامت در نتیجه خطاهای مراقبتی و درمانی و در واقع مراقبت بی ثمر روز افزون
• دوری روز افزون کارکنان مراقبتی و درمانی از بیمار و خانواده به عنوان مهمترین شریک در برابر بیماری
• نیاز به تلنگر و باز اندیشی در فلسفه مراقبت و درمان و نزدیکی و اعتماد شایسته و موثر به بیمار و خانواده توان جسمی و توان جسمی و آفرینش انسان
• لزوم باز تاکید و توسعه به کار بستن ملاحضات فرهنگی و تعاملات متناسب با فرهنگ همگام با ارائه مراقبت و درمان از جنبه علمی جهت ارتقاء رضایت مراجعین