تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ سه شنبه ۶ آذر  

به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی، هشتمین جلسه انجمن تکنولوژی جراحی این دانشکده دوشنبه 5 آذر 97 با حضور اعضای شورای مرکزی انجمن و دبیر انجمن دکتر افضل شمسی با موضوع برگزاری کارگاه‌های علمی و پژوهشی، آماده کردن فضا برای برگزاری همایش‌های مربوط به رشته اتاق عمل و آماده کردن شماره‌های بعدی نشریه "امداد سبز " و پیگیری مطالبات جلسه قبل برگزار شد.