تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ يکشنبه ۱۱ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ يکشنبه ۱۱ آذر   

دانشگاه تربیت مدرس برای سال98-99  از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان وزرت علوم ، تحقیقات و فن آوری و شیوه نامه پذیرش مصوب شورای دانشگاه ، نسبت به پذیرش برگزیدگان علمی در دوره های کارشناسی ارشد اقدام می کند، داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده اطلاعیه های کامل می توانند به وبگاه دانشگاه به نشانی www.modares.ac.ir/edu مراجعه کنند.مهلت ثبت نام برای متقاضیان تا 20 آذر ماه 97 است.