تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ سه شنبه ۴ دي  

 

خبرنامه الکترونیکی هفنه ندا شامل اخبار مهم هفته گذشته دانشگاه منتشر شد. برای دریافت خبرنامه اینجا کلیک کنید.