تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۵ دي  

 
 

 

بر اساس مفاد دستورالعمل استفاده از دوره فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه- موضوع آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی  و در راستای برقراری ارتباط قوی و منسجم میان دانشگاه با بخش‌های جامعه و صنعت در همه حوزه‌های علمی و عملیاتی کردن یافته‌های اعضای هیات علمی و آشنایی آنان با نیازهای واقعی صنعت و جامعه، دستورالعمل نحوه ارزیابی درخواستهای فرصت مطالعاتی صنعتی دانشگاه علوم پزشکی تهران توسط مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه تدوین شده است.
این دستورالعمل به شرایط و ضوابط دوره فرصت مطالعاتی صنعتی بلند مدت و کوتاه مدت و شیوه اجرای آن می پردازد. 
به منظور تشویق اعضای هیات علمی، مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه به 10 طرح اول متقاضیانی که آمادگی خود را برای مشارکت در فرصت مطالعاتی صنعتی اعلام نمایند، اعتبار ویژه پژوهشی به میزان 100 میلیون ریال اختصاص می دهد. 
جهت کسب اطلاعات بیشتر با خانم دکتر شاهنده از طریق شماره تماس 81633634 تماس حاصل فرمائید.

 

دانلود فایل