تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ يکشنبه ۹ دي  

گالری عکس
به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی: سحر سمیعیان دهکردی دانشجوی کارشناسی ارشد هماتولوژی و علوم انتقال خون این دانشکده از پایان‌نامه خود با عنوان بررسی اثر تنظیم افزایشی hsa-miR-625 بر مهاجرت رده‌ی سلولی KG1 دفاع کرد.
لوسمی میلوئیدی حاد یک اختلال بدخیم که با رشد و تمایز غیر نرمال سلول¬های بنیادی خون‌ساز اولیه مشخص می‌شود و منجر به تجمع پیش¬ساز¬های میلوئیدی نابالغ در خون و مغز¬استخوان می¬شود. گسترش سلول¬های نابالغ میلوئیدی با تولید نرمال دیگر سلول¬های تمایز¬یافته ازجمله سلول¬های قرمز خون و پلاکت¬ها همراه می باشند و همچنین شیوع این بیماری در ایران و ارتباط بین این miR و این سرطان و تهاجم در این بیماری منجر به انتخاب این موضوع شد.
افزایش تنظیمی بیان miR-625-5p منجر به کاهش تهاجم سلولی در سلول¬های رده¬ی AML از طریق مسیر پیام‌رسانی ILK می¬گردد و می¬تواند در آینده به‌عنوان یک استراتژی جدید برای کمک به درمان بیماران AML در نظر گرفته شود. بااین‌وجود برای رسیدن به این هدف مطالعات بیشتری موردنیاز هستند.
دکتر سید هادی موسوی و دکتر مرضیه ابراهیمی اساتید راهنما و دکتر شعبان علیزاده و دکتر امیرعباس هدایتی اصل اساتید مشاور پژوهش بودند. دکتر علی نوروزی و دکتر آزاده امیدخدا داوری آن را بر عهده داشتند.