تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۲ دي  

به اطلاع اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان می رساند، طبق برنامه درس مبانی و ارزش های دفاع مقدس ، بازدید از موزه دفاع مقدس در مورخ 13/10/97 لغو شد.