تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۲ دي  

به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی، اسامی کارمندان نمونه فصل پاییز سال 97 این دانشکده اعلام شد.
فاطمه اسماعیلی کارشناس امور اداری، زهره هوشنگی کارشناس امور دانشجویی و مجید ابراهیمی از واحد خدمات به‌عنوان کارمند نمونه فصل پاییز انتخاب شدند