تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ دوشنبه ۱۷ دي  
 
 
 
هفته نامه الکترونیکی ندا شامل اخبار مهم هفته گذشته دانشگاه منتشر شد. برای دریافت خبرنامه اینجا کلیک کنید.