تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ سه شنبه ۱۸ دي  
 
 
 

به گزارش روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی، مدیریت تربیت بدنی مسابقات داژبال دومین جشنواره ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه را روز پنجشنبه 13 دی 97 با حضور شش تیم دانشجویی در مجموعه ورزشی شهید فتحی برگزار کرد.
در این مسابقات که دانشجویان در یک جدول تک حذفی با هم به رقابت پرداختند تیم پیراپزشکی (حمید جعفری، محمدجواد شیخی، مهدی ترکمانه، محمد محمدی و قادر ولیلو) مقام اول، تیم پزشکی 94' نساجی' (سینا باباخانی، امیرمسعود کریمی، امیرعلوی و علی اخوان) مقام دوم و تیم پزشکی 94 'کاسپین' (خلیل زمانی، احمدرضا شکرچیان، علی شجاعی راد و احمد رجبیان) مقام سوم این رقابت ها را بدست آوردند.