تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ سه شنبه ۱۸ دي  

به اطلاع کلیه ارباب رجوع دانشکده می رساند، تمام متقاضیانی که تمایل به ثبت شکایت خود دارند به دفتر رسیدگی به شکایات دانشکده واقع در ساختمان شماره 2 (کوچه بهنام سابق یا فرهنگی) طبقه اول دفتر امور اداری، سرکار خانم اکرم مولائی زاده مراجعه نمایند و یا با شماره 88395390  تماس حاصل فرمایند.