تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ يکشنبه ۲۳ دي  

گالری عکس
به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی، جلسه توجیهی برگزاری امتحانات نیم سال اول سال تحصیلی 97-98 با حضور دکتر چنگیزی رییس دانشکده، دکتر عین الهی معاون آموزشی، مسئولین حوزه، ممتحنین و ناظرین امتحانات چهارشنبه 19 دی 97 در سالن اجتماعات برگزار شد.
دکتر عین الهی در خصوص اجرای مقررات در موارد تقلب دانشجویان، شرح وظایف مسئولین حوزه، مراقبین و ناظرین و تدوین گزارش ارزیابی سؤالات طبق شیوه‌نامه توسط ناظرین گروه‌های آموزشی مطالبی را ارائه کرد.
رعایت صداقت، جدیت، اجرای یکپارچه قوانین آموزشی و استفاده درست از کاغذ و صرفه‌جویی در مصرف آن از موارد مورد تأکید معاون آموزشی دانشکده بود.