تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ دوشنبه ۲۴ دي  

گالری عکس
به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی، تیم صیانت از حقوق شهروندی دانشگاه یکشنبه 23 دی 97 از این دانشکده بازدید کردند. در ابتدای بازدید در جلسه‌ای که با حضور دکتر چنگیزی رییس دانشکده و اعضای کمیته صیانت از حقوق شهروندی دانشکده برگزار شد.
در این جلسه دکتر چنگیزی ضمن خیرمقدم به تیم بازرسی گفت: ارزیابی‌های دوره‌ای به‌صورت سیستماتیک در دانشکده انجام می‌شود و اگر مسئله‌ای وجود داشته باشد، بررسی‌شده و در راستای رفع آن اقدامات لازم صورت می‌گیرد. در خصوص ارتباط با دانشجویان بیشتر ارتباط حضوری بوده و دانشجویان به‌صورت مداوم با مسئولین ازجمله بنده در ارتباط هستند.
وی افزود: دانشکده ما اولین دانشکده‌ای بود که میز خدمت را راه‌اندازی کرد البته سامندهی کلی آن نیازمند زمان بوده و تدریجی صورت می‌گیرد. در حال حاضر با ارتباط مستمری که با دفتر دکتر ترابی داریم، در حال بررسی فرآیندهای دانشکده هستیم. در این مدت مرکز آزمون الکترونیک را با توجه به محدودت فضای فیزیکی در راستای صرفه جوی کاغذ و بهبود کیفیت برگزاری امتحانات راه‌اندازی کردیم. در دانشکده دفتر پایش را نیز به‌منظور بررسی دوره‌ای برنامه‌های چهارساله و فعالیت‌های روتین راه‌اندازی شده که پس از بررسی، بازخورد به افراد صورت می‌گیرد.
در ادامه مهرانگیز لطفی مدیر امور عمومی و مسئول صیانت از حقوق شهروندی دانشکده به ارائه گزارشی در خصوص اقدامات صورت گرفته پرداخت.
در پایان بازدید حضوری از هر سه ساختمان صورت گرفت