تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ شنبه ۲۹ دي  

گالری عکس
به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی: پگاه خان‌زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوها این دانشکده از پایان‌نامه خود با عنوان بررسی اثر پروبیوتیک های لاکتوباسیلوس کازئی و باسیلوس سوبتیلیس به‌صورت مجزا بر بیان ژن‌های BCL2-BAX-CASPASE3 در بیضه موش بزرگ آزمایشگاهی نژاد ویستار آلبینودر جهت القاء آپوپتوز ناشی از پرتوگیری گاما دفاع کرد.
رادیوتراپی یکی از مهم‌ترین روش‌ها در درمان سرطان است و بیش از نیمی از بیماران مبتلابه سرطان، به‌عنوان بخشی از درمانشان رادیوتراپی دریافت می‌کنند. پرتودرمانی ناحیه لگن، ستون فقرات یا بیضه‌ها اثر مستقیم بر روی غدد جنسی، القاء ناباروری و اولیگواسپرمی دارد. بیضه یکی از حساس‌ترین بافت‌ها به تشعشع است که کمترین دز حدود 15/0 گری باعث اختلال در عملکرد آن و دز حدود 5/0-3/0 گری موجب اولیگواسپرمی می‌شود. ازآنجایی‌که حفاظت در برابر آثار مخرب ناشی از تشعشع امری ضروری است، تلاش‌ها برای یافتن محافظ‌های پرتوی که در بدن ایجاد سمیت نکند همچنان ادامه دارد. یکی از اهداف اصلی رادیوبیولوژی، تولید و توسعه ترکیباتی جهت محافظت پرتوی در برابر صدمات ناشی از تابش است. محافظ پرتو ترکیبی است که وقتی به انسان یا حیوان قبل از پرتوگیری یا بلافاصله بعد از پرتوگیری تجویز شود، به‌طور قابل‌توجهی موجب کاهش اثرات زیان‌آور اشعه می‌شود. پروبیوتیکها میکروارگانیسم‌های زنده‌ای هستند که با اثر بر فلور میکروبی روده موجب تقویت سیستم ایمنی می‌شود. ازاین‌رو در این پژوهش ما به بررسی این باکتری‌های در اثر محافظتی در برابر تشعشع پرداختیم.
نتایج این پژوهش نشان داد که مصرف خوراکی پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی و باسیلوس سوبتیلیس می‌تواند منجر به مقاومت سلول‌های بیضه از طریق کاهش مرگ سلولی به‌صورت آپوپتوز گردد. این کاهش توسط کم کردن بیان ژن caspase3 که یک ژن آپوپتوزی است و همچنین افزایش بیان ژن Bcl2 که یک ژن ضد آپوپتوزی است صورت می‌پذیرد.
دکتر وحید چنگیزی و دکتر الهه متوسلی اساتید راهنما و دکتر امیرحسین مدرسی استاد مشاور این پژوهش بودند. دکتر سکینه عباسی و دکتر الهه جزایری داوری آن را بر عهده داشتند.