تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ يکشنبه ۳۰ دي  

گالری عکس
به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی: مریم کاظمی دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت این دانشکده از پایان‌نامه خود با عنوان طراحی و ایجاد برنامه کاربردی خودمراقبتی کاندیدیازیس مبتنی بر اندروید دفاع کرد.
کاندیدیازیس یکی از مهم‌ترین و شایع‌ترین بیماری قارچ‌های فرصت‌طلب در انسان است که عفونت کاندیدیازیس واژن بسیار شایع است و 75% زنان را حداقل برای یک‌بار در طول زندگی، مبتلا می‌کند. شیوع انتشار این بیماری روزبه‌روز افزایش‌یافته و خطرات ناشی از آن، به‌طورجدی جامعه زنان را تهدید می‌نماید. حضور فناوری‌‌های گوشی‌‌های هوشمند در زمینه بیماری‌ها نیز مزایایی را به دنبال داشته است. همچنین پتانسیل برنامه‌های کاربردی تخصصی سلامت همراه، ارائه روش جدید در زمینه رفتارهای بهداشتی است. با کمک تکنولوژی موبایل در مدیریت شرایط بیمار، می‌توان باعث افزایش کیفیت زندگی، کاهش هزینه، کاهش دفعات بستری و درنهایت قدرتمندتر شدن بیمار می‌شود. همچنین خود مراقبتی بیماری‌ها در چند دهه گذشته توجه زیادی را به خود معطوف کرده است با توجه به شیوع بالای عفونت‌های کاندیدیازیس واژن در زنان مبتلا، لازم است که این عفونت‌‌ها بیشتر موردتوجه قرارگرفته و اقداماتی جهت پیشگیری انجام گیرد. لذا جهت کاهش نشانه‌ها، کاهش میزان بستری و افزایش کیفیت زندگی، بیماران بایستی چندین روش خودمراقبتی را به‌کارگیرند. لذا این مطالعه باهدف طراحی و ایجاد برنامه کاربردی خود مراقبتی مبتنی بر اندروید برای بیماران مبتلابه کاندیدیازیس واژن انجام شد امید است که نتایج این پژوهش گامی مؤثر در جهت این امر است.
در مطالعه حاضر مؤلفه‌های متعددی جهت بالا بردن دانش و آگاهی‌های لازم جهت شناخت بیماری آورده شد که برای بیماران مبتلابه ولوواژینیت کاندیدایی ضروری می‌باشند. با توجه به اینکه دخیل کردن کاربران نهایی سامانه در طراحی برنامه‌های کاربردی سبب افزایش اثربخشی و کارایی این برنامه‌ها می‌شود، دخیل کردن دیدگاه بیماران به‌عنوان کاربران نهایی سامانه و پزشکان به‌عنوان متخصصان زنان و زایمان این حوزه در بالا بردن اثربخشی و کارآمد نمودن برنامه‌ی حاضر مؤثر خواهد بود. برنامه‌ کاربردی خود مراقبتی واووانیژیت کاندیدایی شامل چهار محور اصلی: اطلاعات دموگرافیک و بالینی بیمار ، قابلیت‌های کاربردی برنامه، یاد آورنده‌های آموزش بیماری و مدیریت سبک زندگی   اطلاع‌رسانی است. بیمارانی که به مزایا و خطرهای برنامه‌ی خودمراقبتی  واقف باشند، با تمایل بیشتری برنامه درمانی تعیین‌شده توسط پزشک خود را اجرا نموده و با جدیت بیشتری مراقبت خود را دنبال می‌کنند. با توجه به سایر پژوهش‌های انجام‌شده و همچنین تجربه‌‌های کسب‌شده توسط پژوهشگر در این راستا، اهمیت بخش آموزش و تغییر سبک زندگی در جهت کنترل و مدیریت بیماری‌های مزمن بیشتر از سایر موارد مشخص‌شده است.
دکتر مرجان قاضی سعیدی و دکتر نیلوفر محمدزاده اساتید راهنمای و دکتر میترا زارع استاد مشاور این پژوهش بودند.  دکتر جبرائیل فرضی و دکتر رضا صفدری داوری آن را بر عهده داشتند.