تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ دوشنبه ۱ بهمن  

گالری عکس
به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی: موژان گرانفر دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت این دانشکده از پایان‌نامه خود با عنوان طراحی و ایجاد برنامه کاربردی خود مراقبتی مبتنی بر موبایل برای بیماری پوکی استخوان دفاع کرد.
آنچه امروزه توجه محققان و برنامه ریزان را جلب کرده، گسترش قابل‌توجه بیماری‌های مزمن در تمامی کشورها و تغییر الگوی اپیدمیولوژیک بیماری‌ها در سنین میان‌سالی و سالمندی و گرایش به‌سوی بیماری‌های مزمن است. یکی از بیماری‌های مزمن تأثیرگذار بر افراد یک جامعه، به‌ویژه زنان و دختران آن پوکی استخوان است. از طرف سازمان بهداشت جهانی، پس از بیماری‌های قلبی و انواع سرطان، پوکی استخوان به‌عنوان سومین معضل بهداشتی جهان تعیین و اپیدمی خاموش نام‌گرفته است.
اهمیت این بیماری مربوط به ناتوانی ناشی از آن، مرگ‌ومیر و اثرات نامطلوب آن بر کیفیت زندگی و همچنین هزینه‌های بسیار سنگینی است که این بیماری بر فرد و جامعه تحمیل می‌کند. نتایج مربوط به مطالعه جامع پوکی استخوان در ایران حاکی از این است که ۷۰ درصد از زنان بالای پنجاه سال در معرض خطر شکستگی استخوان قرار دارند. در جامعه ایرانی نزدیک به ۳۴ هزار سال از عمر مفید به دلیل پوکی استخوان از دست می‌رود و به‌طور تقریبی از هر سه زن و از هر ۱۲ مرد یک نفر به پوکی استخوان مبتلا می‌شوند. یک درصد کاهش در توده استخوانی در دوران نوجوانی منجر به دو برابر شدن خطر بروز پوکی استخوان در بزرگ‌سالی می‌شود؛ بنابراین راهبردهایی برای رسیدن به حداکثر توده استخوانی مطلوب در سنین کودکی، نوجوانی و جوانی و کاهش از دست رفتن استخوان در مراحل بعدی زندگی لازم است.
سلامت همراه یک موضوع در حال رشد است که در حال تبدیل‌شدن به یک پیشرفت عمده در زندگی بیماران، به‌ویژه در سالمندان، معلولین و بیماری‌های مزمن است. در این راستا برنامه‌های کاربردی باعث کاهش هزینه مراقبت‌های بهداشتی، پیشگیری از بیماری‌ها، مدیریت و درمان بیماری‌های مزمن و کاهش اقامت بیماران در بیمارستان می‌شوند؛ بنابراین طراحی برنامه‌های کاربردی مبتنی بر موبایل برای خودمراقبتی می‌تواند راهکار مؤثر و بهینه‌ای در ارتقای سلامت بیماران باشد. اجماع جهانی بر این است که خودمراقبتی نقش ویژه‌ای در مراقبت از بیماری‌های مزمن دارد و زمانی می‌تواند در مدیریت این بیماری‌ها موفقیت حاصل نمود که بیمار بتواند در فعالیت‌های مراقبت از خود ازجمله مصرف دارو به‌صورت مناسب، به پایش نوسانات سلامت پرداخته و در حفظ سبک زندگی نقش داشته باشد.
فناوري سلامت همراه با ايجاد امكان نظارت مستمر بر وضعيت سلامت افراد موجب توانمندسازي سالمندان و پيشگيري از بیماری‌های مزمن آنان می‌شود. نهایتاً برنامه‌های كاربردي تلفن همراه می‌تواند منجر به كاهش هزینه‌ها، بهبود كيفيت مراقبت‌های بهداشتي و همچنین تغيير رفتارهاي بهداشتي با تقويت پيشگيري و درنهايت بهبود سلامت در بلندمدت گردد.
دکتر شراره رستم نیاکان و دکتر نیلوفر محمدزاده اساتید راهنما، دکتر مرضیه معراجی استاد مشاور این پژوهش بودند. دکتر مرجان قاضی سعیدی و دکتر ناهید عین الهی داوری آن را بر عهده داشتند.