تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ سه شنبه ۲ بهمن  
 
 
 

گالری عکس
شورای راهبری توسعه مدیریت دانشگاه به‌منظور برنامه‌ریزی و تحقق اهداف تبیین شده در راستای سیاست‌های ابلاغی ریاست جمهوری، یکشنبه 30 دی 97 در سالن شورای دانشگاه تشکیل شد.
در این نشست دکتر بیگلر معاون توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی منابع دانشگاه، یکی از موضوعات درحال پیگیری این شورا را الکترونیک شدن فرآیندهای اداری بیان کرد و گفت: در این جلسه فرآیندهای الکترونیکی در دست اقدام، موردبررسی قرار می‌گیرد. در این راستا لازم است حوزه‌های تخصصی دانشگاه مانند حوزه‌های آموزشی، پژوهشی، بهداشت، درمان، اداری و مالی  که خدمت الکترونیک ارائه می‌دهند اطلاعات خود را در اختیار دبیرخانه کمیته مربوطه قرار دهند که گزارش خدمات الکترونیک به‌صورت منسجم ارائه شود.
وی بر پرهیز از فعالیت‌های موازی تأکید کرد و گفت: در بعضی از مراکز باوجوداینکه  خدمات الکترونیک اجرایی شده، هنوز سیستم کاغذی هم مورداستفاده قرار می‌گیرد ازاین‌رو در مرحله نخست بر کاهش مصرف کاغذ در مراکز تأکید و برحسن اجرای آن نظارت داریم.
سپس دکتر مرعشی مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه و دبیر کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی، به تشریح اقدامات دانشگاه در راستای توسعه دولت الکترونیک پرداخت و گفت: هدف از راه‌اندازی دولت الکترونیک تسهیل و تسریع دسترسی مردم، کارکنان و دستگاه‌های اجرایی به خدمات دولتی فارغ از زمان و مکان است.
وی ارتقا کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی مردم، افزایش سرعت و تسهیل دسترسی به خدمات، چابک سازی و کوچک‌سازی دولت، شفافیت فرآیندهای اداری و کاهش هزینه‌های دولت و مردم را ازجمله ویژگی‌های دولت الکترونیک برشمرد.
دکتر مرعشی با اشاره به ایجاد و توسعه میز خدمت الکترونیکی گفت: به این منظور اقدامات متعددی ازجمله تدوین برنامه عملیاتی، توانمندسازی و فرهنگ‌سازی مدیران و کارکنان، برنامه‌ریزی برای مستندسازی و تهیه شناسنامه خدمات الکترونیکی و همچنین مدیریت تعامل دانشگاه با سایر دستگاه‌های اجرایی  و... صورت گرفته است.
دکتر مرعشی در بخش دیگری از سخنان خود به سایر فعالیت‌های صورت گرفته در حوزه فناوری اطلاعات دانشگاه در 9 اول امسال  پرداخت و گفت: در این مدت در زمینه ارتقای نرم‌افزارهای HIS تلاش زیادی صورت گرفته است. به‌عنوان اولین گام در تلاش هستیم آمار روزانه بخش‌های بیمارستان‌ها را  به‌صورت الکترونیکی جمع‌آوری نماییم. همچنین با همکاری داروخانه سیزده آبان سیستم کدینگ دارو و لوازم مصرفی در بیمارستان‌ها یکپارچه‌سازی شده است. از دیگر اقدامات راه‌اندازی سامانه نوبت‌دهی متمرکز دانشگاهی است.
وی افزود: راه‌اندازی و استفاده از امضای دیجیتال در شورای آی تی دانشگاه به تصویب رسید و درحال بررسی و مذاکره برای تهیه سامانه صدور امضای دیجیتال هستیم.
مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه با اشاره به اقدامات صورت گرفته به‌منظور راه‌اندازی سامانه پرونده الکترونیک سلامت گفت: به‌منظور نظارت بر کیفیت داده‌ها، درحال راه‌اندازی داشبورد داده‌های سپاس در تمامی بیمارستان‌های دانشگاه هستیم و از بیمارستان‌ها خواستیم نماینده‌ای  را به‌عنوان مسئول پایش کیفیت داده‌های بیمارستان معرفی کنند که پس از کسب آموزش‌های لازم، کیفیت ثبت داده‌های بیمارستان‌ها را کنترل کنند.
دکتر مرعشی در توضیح اقدامات صورت گرفته در زمینه راه‌اندازی سامانه یکپارچه آموزشی، پژوهشی و دانشجویی (سیپاد) گفت: فاز اول این پروژه، در حوزه آموزشی، درحال تکمیل است و از یکسال گذشته  تاکنون عمده فعالیت‌های آموزشی دانشگاه در قالب این سامانه انجام می‌شود.
در ادامه، اعضای شورا به بیان دیدگاه و نظرات خود در راستای توسعه دولت الکترونیک در دانشگاه پرداختند.
خبرنگار: سمیرا کرمی
عکس: جمشید ربیعی