تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۳ بهمن  

گالری عکس
به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی: مرضيه سادات عسكرى دانشجوی کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی این دانشکده از پایان‌نامه خود با عنوان طراحى و ايجاد سامانه ى مديريت ترك اعتياد به مواد محرك دفاع کرد.
بيمار مبتلا به سو مصرف مواد اعتياد آور در فرآيند درمان بايد در برابر انواع محرك هاى فردى و محيطى ايستادگى و مقاومت كند. اين مقاومت نيازمند مديريت دقيق فرآيند درمان توسط درمانگران ميباشد. هدف از انجام پژوهش حاضر طراحى و ايجاد سامانه اى جهت تسهيل مديريت درمان بيماران مبتلا به سو مصرف مواد محرك ميباشد تا درمانگران را در يارى رساندن به بيماران جهت مقاومت و ايستادگى در برابر محرك هاى فردى و محيطى كمك نمايد.
تحليل يافته هاى اين پژوهش نشان داد كه درصد بالايى (بطور ميانگين ٩٠ درصد در تمامى بخش ها) از درمانگران با عناصر داده اى پژوهش موافق بودند و بدين ترتيب سامانه طراحى و ايجاد گرديد. در طراحى و ايجاد سامانه از مدل كلاينت سرور و چارچوب معمارى سه لايه استفاده شد. اين سامانه كه متشكل از يك سرويس دهنده ايجاد شده به زبان php، يك پايگاه داده ايجاد شده به زبان SQL، يك برنامه ى كاربردى تحت وب ايجاد شده با استفاده از تركيبى از زبان هاى html، CSS و java script و يك برنامه ى كاربردى تلفن همراه  ايجاد شده به زبان اندرويد بود.
تحليل يافته هاى اين پژوهش نشان داد كه درصد بالايى از درمانگران با عناصر داده اى پژوهش موافق بودند و بدين ترتيب سامانه طراحى و ايجاد گرديد. ارزيابى سامانه با استفاده از پرسشنامه كوئيز انجام شد و سامانه در تمامى بخش ها در سطح خوب ارزيابى شد.
دكتر مرجان قاضى سعيدى و دكتر معصومه امين اسماعيلى اساتید راهنما، دكتر شراره رستم نياكان كلهرى استاد مشاور این پژوهش بودند. دكتر مهناز استكى و دكتر رضا صفدرى داوری آن را بر عهده داشتند.