تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ دوشنبه ۸ بهمن  

گالری عکس
به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی: محبوبه کثیری دانشجوی کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوها این دانشکده از پایان‌نامه خود با عنوان بررسی میزان جذب و توزیع هسته‌های پرتوزای طبیعی در محصول برنج شهرستان محمودآباد برای بررسی ریسک سرطان دفاع کرد.
با توجه به اینکه سرطان دومین عامل مرگ‌ومیر در این شهرستان است ولی هیچ آمار دقیقی از افراد در حال مرگ ناشی از سرطان در این شهرستان وجود ندارد از طرفی  مصرف برنج در استان‌های شمالی دو برابر کشور است؛ بنابراین توزیع هسته‌های پرتوزا در اجزای گیاهی برنج اطلاعات مهمی را برای فهم داینامیک هسته‌های پرتوزا در مزارع برنج فراهم می‌آورد و نتایج آن در برآورد ریسک سرطان در اثر مصرف بیش‌ازحد برنج برای ساکنین این منطقه می‌تواند کمک‌کننده باشد.
ریسک سرطان به‌دست‌آمده برای ساکنین این شهرستان در محدوده استانداردهای آژانس می باشد و خوردن هسته‌های پرتوزا از طریق مصرف برنج هیچ اثر سوئی بر سلامت ساکنین منطقه ندارد.
دکتر وحید چنگیزی و دکتر محمدرضا زارع اساتید راهنما این پژوهش بودند. دکتر فریده پاک و دکتر سما برادران داوری آن را بر عهده داشتند.