تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ شنبه ۱۳ بهمن  

 

به گزارش روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی، مدیریت امور هنری و فوق برنامه طبق روال هر سال، انتخابات نمایندگان دانشجویی کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی را طبق آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی برگزار می کند.
تمام مدیران مسئول نشریات می توانند برای ثبت نام و نامزدی در هفدهمین انتخابات نمایندگان دانشجویی کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی از روز شنبه 13 تا 21 بهمن 97 به مدیریت امور هنری و فوق برنامه واقع در طبقه ششم ساختمان معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه مراجعه کنند.
عاتکه برجسته کارشناس ارشد امور هنری و مسئول دبیرخانه نشریات دانشگاهی در خصوص شرایط نامزدی در این انتخابات گفت: افرادی که می خواهند در انتخابات ثبت نام کنند باید مدیر مسئول نشریه دانشجویی بوده و حداقل دو ترم از تحصیل ایشان بدون احتساب ترم جاری، باقی مانده و در یک سال گذشته تا تاریخ 30 دی ماه 97 حداقل یک شماره نشریه تحت مسئولیت خود را منتشر کرده باشند.
وی افزود: همچنین ارائه تصویر کارت دانشجویی و یک نسخه از آخرین شماره نشریه هنگام ثبت نام الزامی است.
مسئول دبیرخانه نشریات دانشگاهی درباره شرایط رأی دهندگان هم گفت: تمام مدیران مسئول نشریاتی که طی یک سال گذشته تا پایان دی ماه سال جاری حداقل یک شماره منتشر کرده باشند می توانند در انتخابات شرکت و حق رأی خواهند داشت.
توضیح اینکه، پس از پایان مهلت ثبت نام متقاضیان نامزدی در انتخابات، زمان و مکان برگزاری انتخابات اعلام خواهد شد.
برای آشنایی با دستورالعمل اجرایی و کسب اطلاعات بیشتر، اینجا کلیک کنید.